Zwroty i reklamacje | Plantastick - Nowoczesne akcesoria do roślin

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

– pisemnie na adres: ul. Stańczyka 5/70, 30-126 Kraków;

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@plantastick.eu.

Dokładne informacje dotyczące odstąpienia od umowy są opisane w punkcie 8 regulaminu sklepu.

Reklamacja produktu

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

– pisemnie na adres: Ul. Stańczyka 5/70, 30-126 Kraków;

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@plantastick.eu.

Dokładne informacje dotyczące reklamacji produktu są opisane w punkcie 6 regulaminu sklepu.

Shopping Cart